Vpliv plesa na otrokov razvoj

Plešemo že slaba dva meseca in moramo priznati, da se otroci zelo trudijo. Videti je velik napredek, pa še zdaleč ne samo na plesnem področju. Ponosni smo, da se je naše delo začelo zelo ustvarjalno in tukaj gre zahvala vsem pedagogom, ki sledijo svojemu plesnemu programu in ciljem ter poskrbijo, da se otroci počutijo dobro. Na tem mestu bi izkoristila dober zapis naše Maje Lamovšek (pedagoginje za sodobni in modern ples), v katerem je zajela bistvo iz različnih strokovnih podlag:

Vpliv plesa na otrokov razvoj razlaga več dejavnikov, po katerih vidimo, zakaj je tovrstna dejavnost ključnega pomena kot dodatna dejavnost ob rednem šolanju.

👉 PSIHOMOTORIČNI RAZVOJ: otrok na plesnih delavnicah razvija zavedanje telesa, prostora, časa, odnose med deli telesa, koordinacijo in skladnost gibov, ravnotežje.

👉 MISELNI RAZVOJ: uri se v procesu pomnenja, predvsem pa je pomemben člen samodoživetje (kjer se naučeno sproba na lastni koži), saj le tega v šolski klopi običajno ni deležen. Plesna pedagogika se nanaša na celostni razvoj – povezavo besednega, predstavnega in gibalnega načina učenja.

👉 SOCIALNI IN ČUSTVENI RAZVOJ: skozi integracijo, socializacijo in druženjem z vrstniki otrok razvija socialne in čustvene komponente. Ključnega pomena so pogovor, pojasnitev, skupno reševanje problemov in sprejemanje odločitev.

Skozi vse to razvije kompetence kot so sodelovanje, razumevanje, upoštevanje drugih, samokontrola, uvajanje družbenih norm.

Mogoče je dodati le to, da  otroci skozi več plesnih tehnik spoznavajo tudi svoje telo. Ob vsakem novem izkustvu se zbudijo posamezne mišične strukture v telesu. Tako, da starši, prosimo, da skupaj motiviramo in spodbujamo ob trenutkih, ko bo malce drugače, malo boleče in težko. Tudi to je vzgoja in izobraževanje. Da je včasih za svoj lastni uspeh potrebna volja, ko pride težek trenutek.