Novi tednik, intervju – Eva Jankovič in Igor Jelen-Iggy: “Če obstajata strast in prava želja, je mogoče marsikaj.”

Novi tednik, 02.06.2020 ★ Robert Gorjanc

Eva Jankovič in Igor Jelen-Iggy: “Če obstajata strast in prava želja, je mogoče marsikaj”

Tudi za plesalce, plesne pedagoge in vodstvo plesne hiše Igen sta razglasitev epidemije in prekinitev dela prileteli kot strela z jasnega. »Najprej smo vzeli to kot kratek oddih z mislijo, da se bomo hitro vrnili. Kmalu nam je bilo jasno, da bomo morali delo nadaljevati drugače, kot smo vajeni. Našim članom smo po elektronski pošti dajali naloge, ki so jih pridno opravljali in pošiljali posnetke. Čez čas smo se odločili izvajati treninge v okviru aplikacije Zoom. Naredili smo urnik po skupinah. Poučevali smo vsi pedagogi: Zoja Zorko, Mojca Majcen, Maja Lamovšek, Anita Čanadi in jaz,« je povedala Eva Janković, predsednica KUD Igen.

Finančno posledice epidemije koronovirusa seveda še kako občutijo zlasti ob naravi njihove dejavnosti, saj morajo zaradi šolskih počitnic za celoletno delovanje zagotoviti denar v devetih mesecih. »Vsi smo samostojni kulturniki, plesalci, ki živimo od umetniškega uprizarjanja, poučevanja … Marsikdo je imel že razprodane predstave, za katere je garal zadnje leto, iz katerih si je naredil finančni načrt za ekonomsko stabilnost. V trenutku je bila izguba zelo velika. Vlada nam je priskočila na pomoč, odpisala prispevke, dala denarno podporo. Lepo. Vendar še zdaleč ne dovolj,« je še dejala naša sogovornica in poudarila, da želijo obdržali vseh sedem pedagogov, ki kakovostno predajajo svoje znanje.

Eva Janković še meni, da bi država morala bolj podpreti kulturnike in kulturo: »Ker samozaposleni v kulturi dejavnosti ne moremo opravljati oziroma jo lahko v zelo zmanjšanem obsegu (ker kulturnih prireditev ni mogoče izvajati), je nujno, da država zagotovi izplačilo izredne pomoči v skladu z določili oziroma nadaljuje dosedanje oblike pomoči, dokler dejavnosti ne moremo opravljati. Izredno bomo veseli morebitne pomoči Mestne občine Celje za pokrivanje obratovalnih stroškov, sicer pa od MOC pričakujemo kakšne socialne programe v primeru, da otroci in mladostniki ne bi mogli več obiskovati več plesnih tečajev zaradi finančnih težav.«

Rahljanje ukrepov je omogočilo, da so minuli ponedeljek ob spremenjenem urniku končno lahko začeli delovati v svojih plesnih prostorih, seveda še vedno v okviru zaščitnih ukrepov. Kar pomeni zagotavljanje primerne razdalje med člani, dovolj časovnega razmika med menjavo skupin, razkuževanje rok in prostorov …

»Spremembe se dogajajo iz dneva v dan. Težko se je navaditi na spremembe, a če obstajata strast in prava želja, zmoremo marsikaj.KUD Igen sicer že tradicionalno junija pripravlja zaključno produkcijo vseh plesalcev. Za letošnjo produkcijo preigravamo kar nekaj scenarijev, v kakšni obliki bi jo izvedli. Takoj ko bo mogoče, bomo dopolnjevali kulturno ponudbo v MOC ter našim članom omogočili nastope doma ter sekcijo KUD Igen; Mladi Plesni teater Igen poslali na gostovanja in festivale v tujino,« je sklenila Eva Jankovič.

Na fotografiji je Igor Jelen Iggy (Foto: KUD Igen)

Povezava:
https://www.novitednik.eu/kultura/20410-ce-obstajata-strast-in-prava-zelja-je-mogoce-marsikaj?fbclid=IwAR2wSvk5MnnOaqvDnuad73teZT3Rk1wPOfNTt-8zBdIqPsiAQvXEmAAbqjw